Flokulanti
– sredstva za bistrenje vode - flotaciju i flokulaciju
– sredstva za ugušćivanje i dehidraciju mulja

 

Primjenjuju se za:

  • Pročišćavanje pitkih voda
  • Pročišćavanje i obradu otpadnih komunalnih i industrijskih voda
  • Pripremu tehnoloških voda
  • Obradu i dehidraciju (prešanje ili centrifugiranje) mulja
  • Kao retenciono sredstvo u proizvodnji papira

 

Aquaflok flokulanti

Aquaflok flokulanti su proizvodi na bazi poliakrilamida.

  • Anionski flokulant - praškasti i tekući flokulanti različitog naboja, kemijske građe i različitih molekularnih masa
  • Neionski flokulant - praškasti i tekući flokulanti različitog naboja, kemijske građe i različitih molekularnih masa
  • Kationski flokulant - praškasti i tekući flokulanti različitog naboja, kemijske građe i različitih molekularnih masa

 

Aquaflok HPWG flokulanti

Aquaflok HPWG flokulanti su specijalno formulirani flokulanti  sa niskom količinom zaostatnog  monomera u tretiranoj vodi namijenjeni za bistrenje vode za piće.

 

Flokulacija i koagulacija

 

Koagulacija i flokulacija (ispitivanja putem JAR-testa)

Suradnja i poslovanje sa vodovodima, prehrambenom industrijom, industrijom celuloze i papira, naftnom industrijom, kožarskom industrijom, industrijom tekstila, industrijom šećera, različitim industrijama i komunalnim organizacijama sa uređajima za obradu otpadnih voda.